0400 643 555

020 710 9750

0400 643 555

020 710 9750

0400 643 555

020 710 9750

Nyt on lauantai 13:02Jäteasema on suljettu!
jäte- ja kierrätysmateriaalien käsittely

 

Erkki Salminen Oy:n toiminnan peruskiviä on teollisuuden sivuvirtojen sekä jäte- ja kierrätysmateriaalien käsittely kierrätysteollisuuden raaka-aineeksi.

Käsittelylaitoksemme vastaanottaa Jämsänkosken Myllymäen teollisuusalueella erilaisia jäte- ja kierrätysmateriaaleja. Toimintaamme kuuluu materiaalin tuotteistus ja toimitus jatkokäyttöön, ja käsittelylaitoksemme perustaa ovat mm. jätteen lajittelu ja vaativienkin materiaalien käsittely. Laitteistomme ja tilamme mahdollistavat käsittelytoiminnan mm. seuraavien osalta:

 • Jätemateriaalien murskaus ja kierrätyspolttoaineen valmistus
 • Kierrätyspuuhakkeen valmistus
 • Kierrätyskuitujen ja -muovien paalaus
 • Jätteen lajittelu
 • Siirtokuormaus ja välivarastointi
 • Tuottajayhteisöjen terminaalioperointi
 • Tietosuojattavan aineiston käsittely

 

Meiltä löytyvät myös muut punnituspalvelut, sekä lastaus- ja kuormanpurku.

Kuitupaaleja

Erkki Salminen Oy:n toiminnan peruskiviä on teollisuuden sivuvirtojen käsittely kierrätysmateriaalien raaka-aineeksi. Tämä toiminta alkanut 1970-luvulla, ja jatkuu tänä päivänä. Toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa materiaalien koe-erien testaus-ja suunnitteluprojekteja, joilla pyrimme ohjaamaan kierrätykseen teollisuuden sivuvirtoja ja tuotantohylkyä.
Toinen yrityksemme pitkäaikaisista toimintaperiaatteista on jätteen tarkka lajittelu. Materiaalien kierrätetyn määrän lisäysvaatimukset kiristyvät vuosi vuodelta, ja tämä näkyy myös keräysvälinekustannuksissa sekä näiden sijoittamiseen vaadittavassa tilantarpeessa. Usein myös pitkät kuljetusmatkat määrittelevät käyttöön esimerkiksi vain yhden roskalavan. Asiakkaidemme ei kuitenkaan tarvitse huolestua, sillä sekalaista materiaalia sisältävät kuormat ohjataan meillä lajitteluun. Lajittelussa erottelemme hyötykäyttökelpoiset materiaalit omiin kanaviinsa jätehierarkian mukaisesti, ja samalla varmistamme jätevirtojen puhtauden ja turvallisen hävityksen.

REF-kierrätyspolttoainetta

Vastaanotamme ja käsittelemme jäte- ja kierrätysmateriaaleja kotitalouksilta, yrityksiltä ja teollisuudelta.

Jätteen vastaanotto

Käsittelylaitoksella otamme vastaan esimerkiksi seuraavia materiaaleja:

 • Rakennus- ja purkujäte
 • Puujäte, risut ja puutarhajäte
 • Kyllästetty puu
 • Paperi ja pahvi, kuidut
 • Tasolasi ja pakkauslasi
 • Kierrätyskelpoinen muovi
 • Energiajäte
 • Poltettava sekajäte, lajiteltava jäte
 • Kompostoitava biojäte
 • Kivi/betoni/tiilijäte
 • Metalliromu
 • Elektroniikkaromu
 • Autonrenkaat
 • Romuautot
 • Tietosuojattava materiaali
 • Vaaralliset jätteet

 

Ensikertaa vastaanottoon toimitettavat suuret ja mahdollisia erityistoimenpiteitä vaativat materiaalitoimitukset pyydämme sopimaan etukäteen.

Vastaanotettavien jäte- ja kierrätysmateriaalijakeiden hinnoittelu riippuu jätteen painosta, lajista ja laadusta.